JAC Centraal-West-Vlaanderen

U bent hier

Problemen voorkomen

CAW Centraal-West-Vlaanderen werkt samen met heel wat organisaties en diensten in de regio om aan preventie te doen. 

Op die manier willen we terugkomende problemen in de maatschappij herkennen en proberen voorkomen.

In het project jeugdadviseurs brengen we elk jaar een groep jongeren samen om hen sterker te maken. Zo kunnen zij leeftijdsgenoten informeren over vriendschap, relaties, welke rechten ze hebben,…

Wanneer iemand een probleem heeft, kunnen zij luisteren en steun geven. Wanneer ze zelf niet kunnen helpen, kennen ze wel de weg naar de professionele hulpverlening. 

Jongeren zijn er voor hun vrienden

Als je jong bent kijk je vaak anders naar wat er met en rond je gebeurt dan wanneer je ouder bent. Als leeftijdsgenoten begrijp je elkaar sneller, hecht je belang aan dezelfde dingen, ben je thuis in elkaars leefwereld.

Praten over wat je bezighoudt is vaak gemakkelijker met leeftijdsgenoten. En dan vooral met die vrienden die daarvoor open staan.

Het JAC wil je daarom helpen elkaar te helpen. Door mogelijkheden te geven om mekaar te vinden, verhalen te delen, elkaar te helpen en te steunen.

Jeugdadviseurs

Als jeugdadviseur ben je een jongere onder de jongeren (tussen 15 en 25 jaar). Je bent begaan met leeftijdsgenoten en springt graag bij waar nodig. Je staat open voor anderen, luistert en probeert te helpen.

Alle ideeën welkom!

Het JAC zet zelf initiatieven op om jongeren met elkaar in contact te brengen. Via online media, in vorming of projecten moedigt het JAC jongeren aan om mekaar te helpen

Heel wat jongeren nemen zelf al initiatieven om andere jongeren te helpen: een blog of forum opzetten voor leeftijdsgenoten rond een thema, in de jeugdbeweging een vorming organiseren, zelf projecten opzetten in een jeugdvereniging, samen nadenken rond het leefbaarder maken van een wijk, ….

Heb je zelf of met een groep vrienden plannen om iets te doen om andere jongeren te helpen en zoek je hulp bij de uitwerking ervan?

Neem dan zeker contact op met het JAC.